Enskilt avlopp - BDT - slamavskiljare och reningsverk

Rening av BDT-vatten (Bad, disk och tvätt) kan antingen göras med reningsverk eller med slamavskiljare och markbädd/infiltration beroende på kravet från din kommun. Vi har båda alternativen

Visar 4 produkter