Inomhusavlopp (HT)

Avloppsrör för inomhusbruk, så kallade HT-rör (High Temperature). Alla delar lev