Inomhusavlopp (HT)

Avloppsrör för inomhusbruk, så kallade HT-rör (High Temperature). Alla delar levereras med tätningsring och är godkända för ingjutning. Rördelarna är i PP och systemet är Nordic Poly Mark- certifierat.
Finns i dimensionerna 50mm, 75mm och 110mm enligt nedan: