Den här sidan är tänkt att beskriva hur cookies används i butiken och dess syfte. Enligt lag är du som butiksinnehavare skyldig att upplysa om att din site använder cookies, vad dessa används till och eventuell påverkan på funktionen om de är avslagna i kundens läsare.

Shop4Sale använder s.k. sessionscookies för att hålla reda på bl.a. innehållet i kundvagnen, namn och adressuppgifter mm. Shop4Sale använder normalt inga permanenta eller långlivade cookies, undantaget är A/B test funktionen om den används.

Om kunden slår av cookies i sin läsare är det möjligt att butiken inte längre fungerar normalt och påverkan på funktionen kan upplevas. Väldigt många olika betalsätt fungerar inte heller normalt om cookies och/eller JavaScript är avslagna.