Olje- och fettavskiljare

En oljeavskiljare används för att undvika utsläpp av oönskat material såsom olja och bensin i spill- och dagvattenledningar.

Fettavskiljare används för att avskilja fett från att komma ut i spillvattensystemet. Används huvudsakligen i skolor, storkök, restauranger, kaféer och matsalar.