Köpvillkor

Allmänna villkor

Följande allmänna villkor gäller vid försäljning av produkter (nedan ”Produkterna”) av Knapes Sverige AB, organisationsnummer 556275-9927. Vid försäljning till Konsument tillämpar Knapes de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, däribland lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

 

Köp

För att handla på Knapes krävs ett godkänt webbkonto. Skicka in ansökan till oss för att bli upplagd som kund. Knapes säljer endast till företag.

 

Priser

Samtliga priser som anges på www.knapes.se är exklusive mervärdesskatt (moms). Knapes reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning samt eventuella tryck- och skrivfel. Vid prisjusteringar på lagd beställning informeras kunden alltid om detta och har då sin fulla rätt att ändra eller annullera sin beställning.

 

Betala

Knapes erbjuder i dagsläget följande betalningsmetoder:

Faktura 30 dagar (Gäller godkänd fakturakund. Hör av dig till oss för att bli fakturakund).
Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid inkasso eller kronofogde tillkommer avgifter för detta.


 

Beställningsvaror

Observera att ångerrätt ej gäller för beställningsvaror eftersom denna är speciellt tillverkad eller beställd utifrån kunds specifikationer. Produkten kan alltså inte avbeställas efter det att beställningsprocessen påbörjats och ej heller returneras efter leverans. Om en Produkt definieras som Beställningsvara anges detta på avsedd produkts produktsida.

 

Cookies

En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Enligt lagen om elektronisk kommunikation (25 juli 2003) ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad dessa cookies används till
  • hur cookies kan undvikas

Knapes använder cookies för att tekniskt följa på vad en användare gör på sidan, inloggning, lagt något i varukorgen, mäta trafik, exponering och analys av marknadsföringsinsatser osv. Det går dock att göra inställningar på sin dator för att neka automatisk lagring av cookies.

 

Force Majeure

I händelse av omständigheter som står utanför Knapes skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Knapes förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder.

 

Produkt- och Prisinformation

Alla bilder och ritningar ska ses som illustrationer och kan inte garanteras exakt återge varornas utseende, färg eller funktion. Knapes reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på www.knapes.se. Knapes reserverar sig även för att de produktbilder som visas på www.knapes.se kan avvika med produktnamnet.

 

Övrigt

På dessa allmänna villkor ska svensk materiell rätt tillämpas. Knapes följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist.

 

För frågor kring innebörden av Knapes allmänna villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat som gäller köp eller beställning, ta kontakt med Knapes kundservice via info@knapes.se eller på 0300-681515.