Markrännor

Markrännor används för att avvattna garageinfarter, gångar eller terrasser. Rännorna kopplas enkelt ihop med varandra och ansluts antingen horisontellt eller vertikalt i en brunn eller liknande.