Kopplingar & Rör | Radontätningar | Radonspärr Isola 400
 

Radonspärr Isola 400

Art. nr: 570000

Monteras i det isolerande skiktet vid nyproduktion, alternativt direkt på betonggolvet.

Isola Radonspärr 400 är en oarmerad polyetylenfolie med stor styrka och töjbarhet. Duken levereras i 0,73 / 3,07 och 4 meters bredd. Skarvar tätas med Isola Radon Skarvband. Som en del av systemet levereras ett komplett tillbehörsprogram med säkra och effektiva detaljer för tätning runt genomföringar och förstärkning av hörn.

Isola Radonspärr 400 används som radon- och fuktspärr för golv på grund. SINTEF Byggforsk anger i sina anvisningar tre alternativa monteringsprincipre (A, B och C). Systemet för användningsgrupp B – där duken monteras på eller i det isolerande skiktet, samt användningsgrupp C – där duken monteras direkt på betonggolvet.

Isola Radonspärr 400 hindrar luftläckage från grunden och ger därmed ett säkert och effektivt skydd mot hälsofarliga koncentrationer av radongas som kan tränga in i huset. Radonspärren fungerar samtidigt som en robust och solid fuktspärr.

 
Radonspärr Isola 400
 
Logga in för att se priser och lagersaldo