Baga Easy 2 minireningsverk m biomodulpkt

Baga Easy 2 minireningsverk m biomodulpkt

Art.nr: 5661900

Beskrivning

Beskrivning

"BAGA Easy 2, minireningsverk för två hushåll.

Avloppspaket för hög skyddsnivå BDT + KL (bad, tvätt, disk + WC) med slamavskiljare och biomodulpaket för infiltration/markbädd.

BAGA Easy är en serie enkla och effektiva system för rening av avloppsvatten från toalett, bad, dusch och tvätt. Fördelarna med BAGA Easy ligger i hög reningsgrad, enkelhet, driftsäkerhet, låga investeringskostnader och betydligt lägre driftskostnader än hos konventionella reningsverk.

BAGA Easy 2 består av: Slamavskiljare för 2 hushåll med integrerad reningsutrustning (5619978) samt två stycken biomodulpaket (2416376).

BAGAs anläggningar har en generös process- och funktionsgaranti* som gäller i 10 år.

Produktfördelar
Enkelt och driftsäkert
Låga driftskostnader
Funktionskontroll
10 års process- och funktionsgaranti

Kontrollera vad som gäller i din kommun och vilka krav som ställs på din avloppsanläggning.

Läs mer i produktbladet eller på Bagas hemsida"