Trådat larm 230V med nivåvippa

Trådat larm 230V med nivåvippa

Art.nr: 5619963

Beskrivning

Beskrivning

Högnivålarm för avloppstankar och pumpbrunnar. Trådat.
Ger ljud och ljussignal.