Jets Ecomotive A02

Art. nr: 5648557
BDT-vatten, även kallat gråvatten, är spillvatten från bad, dusch och tvätt. Svartvatten däremot är avloppsvatten från toaletten, som innehåller ohälsosamma närings- och smittämnen. Med ett källseparerat avlopp från Jets kan du dock separera BDT-vattnet från svartvattnet. BDT-vattnet renas sedan med Ecomotive A02 och kan tryggt återföras till naturen.
Alla filter i anläggningen består av lättklinker och krossad sten. Inga kemikalier används och ingen massa behöver bytas ut. Det gör Ecomotive A02 till ett väldigt miljövänligt reningsverk som kräver minimal underhåll. Den behöver endast tömmas en gång per år för permanentboende och en gång var femte år för fritidshus och sommarstugor.

 

Jets Ecomotive A02
 
Logga in för att se priser och lagersaldo